Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • November 10, 2022

投票站排長隊 加州選民行使權利盼改變|今日加州

首先來關注選舉情況。今天是2022年美國中期選舉日,本次加州將選出1個參議院席位、52個眾議院席位,以及州長、副州長等州府職位和地方官員。今天稍早,我們連線到記者張博媛,帶我們了解投票站的情況。 #中期選舉 #選舉日 #MidtermElection #ElectionDay2022 #加州選民 #公民權利 #墮胎 #遊民 #郵寄選票 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0