เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
312 views • March 4, 2021

The Story of Chinese Tea: Behind the world’s favorite beverage | Tea with Erping

Tea with Erping
Tea with Erping
The custom of brewing tea is loved around the world. Many of us look forward to that refreshing cup of tea. But did you know that tea has been on quite a journey to arrive in our cups today? What is it about this seemingly simple beverage that has captured our imaginations for thousands of years? Join me to discover the story of tea. ———————— 🍀 Follow us: 💎 https://t.me/TeaWithErping 💎 https://www.facebook.com/Tea-with-Erping-104473788255986 💎 https://twitter.com/TeaWithErping Subscribe to my channel 🍀 https://www.youtube.com/channel/UCWu_mfajmbIEbjLRzGxMstw?sub_confirmation=1 The Story of Chinese Tea: Behind the world’s favorite beverage | Tea with Erping #tea #Chinese #America ------------- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0