ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
310 views • November 11, 2021

LIVE: Kyle Rittenhouse Trial in Kenosha, Wisconsin Part 3

NTD News
NTD News
The trial of Kyle Rittenhouse, who was charged of killing two people and wounding a third during riots in Kenosha, continues.
Comment 0