Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
211 views • December 29, 2021

Candles Lit at Hong Kong University for Sculpture Removal

NTD News
NTD News
A small candlelight gathering took place at the Chinese University of Hong Kong late Friday. The gathering marked the removal of sculptures dedicated to victims of the 1989 Tiananmen Square Massacre.
Show All
Comment 0