เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
325 views • January 19, 2022

Ironclad Irrefutable Evidence Seminar Series Episode 3: Investigation on PLA #307 Hospital & the “610 Office

Executive summary 1. Phone call to Chen Qiang, a kidney broker working for the People’s Liberation Army (PLA) No. 307 Hospital. that the authorities, the police and the prison system were operating a supply chain to sell the organs of Falun Gong practitioners. Chen even said, “When it’s the time, then on our side, we can show you some documents to prove his/her identity.” 2. The head of the general department of the CCP’s “610 Office” in Mudanjiang City, Heilongjiang Province, Zhu Jiabin admitted in a high-profile way to having harvested and “sold” living Falun Gong practitioner Gao Yixi’s organs. 3. Why we use the term “live organ harvesting” Live organ harvesting is to take the organs from live human beings, and to kill live people. The CCP’s large number of live organ harvestings from Falun Gong practitioners are genocide and crimes against humanity! Introduction to the Ironclad Irrefutable Evidence Seminar Series “Ironclad Irrefutable Evidence” is a comprehensive Chinese and English-language documentary series systematically exposing the CCP’s genocidal state crime of live organ harvesting from Falun Gong practitioners in China. It presents the key evidence obtained from more than a decade of investigations by World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG). The phone investigation recordings presented include those of five former Chinese Politburo Standing Committee members, then Vice-Chair of the Central Military Commission, then Minister of National Defense, then head of the Health Division of the People’s Liberation Army’s Logistics Department, officials from the Political and Legal Affairs Commission, the “610 Office” system and courts, an eyewitness at a live organ harvesting site, as well as 45 presidents, directors and physicians from 41 hospitals across China. This series is an informative resource that enables its audience to gain a comprehensive understanding and to conduct an in-depth study of the CCP’s crime of live organ harvesting. WOIPFG Website: https://www.upholdjustice.org
Show All
Comment 0