Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
143 views • February 10, 2022

💥習終於要出國了!贏中國就犯規?多國冬奧翻船,韓激烈抗議;“鬧到”公安部,八孩母關精神病院,眾警把守,兩女探望遭劫;谷愛凌中美通吃,中紀委專訪;俄將領要普京辭職;鄭州“魚堅強”|新聞拍案驚奇 大宇

🎯 支持大宇,加入會員,觀看獨家原創視頻:http://dayuus.com 🎯 大陸免翻牆網址:https://ogate.org/@youlucky 訂閱優樂客電子報,掌握每日更新!👉👉https://www.youlucky.biz/follow-us 💎本集節目美東 2/9製作 0:00 💎鄭州“魚堅強” 路燈罩裡存活7個月?! 00:48 💎大批公安圍堵豐縣董集村護“人渣” 威脅抓捕聲援者 3:34 💎“八孩母”被關精神病院 兩女前往探望歷險 4:42 💎“八孩母”離了狼窩到虎穴 家人“鬧到”公安部 6:51 💎江蘇女被同學拐賣 徐州相親1女看20男 人販搶小孩畫面 10:05 💎中紀委專訪谷愛凌 年紀小而有城府 團隊唯利是圖中美通吃 13:13 💎中共組“外籍軍團” 冬奧太多“小動作”惹爭議 氣瘋韓國 17:16 💎習近平20大前或有特殊動作 連任不成有後路? 20:57 💎金正恩處死張成澤細節 俄高級將領要普京辭職 22:50 #習近平 #谷愛凌 #八孩母徐子八 - ⭕️ 觀看大宇會員視頻,點擊 【大宇會員專區】: http://dayuus.com ⭕️ 支持我們 (不通過YT的捐款): https://www.youlucky.biz/da-yu-about - 🔔為避免偏見審查,不受阻礙地呈現節目內容,請關注大宇博客,每日更新【含原始圖像】: https://www.youlucky.biz/da-yu-article (新拍有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 🔵 訂閱優美客Youmaker:https://www.youmaker.com/c/dayu 🔵 訂閱YouTube每日視頻 + 按小鈴鐺🔔: http://bit.ly/PAJQsub 🔵 大陸免翻牆訂閱會員指南:https://www.youlucky.biz/post/youlucky_ogate - 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 會員與捐款訊息: dayutime99@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一! - 📜 本集文章: 每日文章,追蹤部落格: https://www.youlucky.biz/da-yu-article ⭕️ 新拍FB:https://www.facebook.com/DayuShow 💎 大宇FB:https://www.facebook.com/dayupage ⭕️ 新拍推特https://twitter.com/xwpajq_dayu 📣 新拍Telegram公告頻道 https://t.me/dayunews ⭕️ 新拍Podcast頻道:https://anchor.fm/dayunews - 👉 追蹤 最新消息(每日更新): http://bit.ly/YouLuckysignup 👉 查看 所有文章(含原始圖像): https://www.youlucky.biz/blog - 商品推薦👉 https://www.youlucky.biz/shop 更多視頻: 新聞拍案驚奇 新冠病毒疫情 👉 https://www.youtube.com/watch?v=-77z_SE2ab8&list=PLzxjNt9AHGy3GYAqrRSv14El4IfxHXtO_ 大宇推薦!新聞拍案驚奇 精彩視頻 👉 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzxjNt9AHGy31yVmgBEN8jYxk_cZy63NK - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0