เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
191 views • July 7, 2022

조지아 가이드 스톤즈가 제거되었다. (00:44)

참믿음자유
딥스카발의 상징물 조지아 가이드 스톤이 제거되었다. (00:44), 세계를 노예로 지배하려는 계획은 무너졌다.
Comment 1