ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,222 views • July 5, 2022

ジャッキー・チュン「香港加油」が禁止ワードになるのが理解できない

香港返還25年を迎え、多くの香港人タレントが祝賀コメントを発表しています。しかし「四大天王」の一人、ジャッキー・チュン(張学友)は「香港加油(香港頑張れ)」の一言を発したために、インターネット上の暴力にさらされてしまいました。動画はすでにウェイボーから削除され、ジャッキー・チュン本人も7月3日、この件に対するコメントを発しました。
Comment 0