Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
142 views • July 3, 2021

Bergen 市中心广场,卑尔根-bergen是挪威的最大海港。始建于1070年

Bergen 市中心广场. 卑尔根-bergen位于挪威西南沿海,是挪威的最大海港。始建于1070年,是挪威传统的航运、渔业和商业中心,主要工业有造船、鱼产品加工、纺织、冶金、化学和机械制造等,有庞大的商船队和渔船队,也是鱼罐头的生产中心。它是文化和教育中心。该港有较多的文化科研机构、大专院校及各种博物馆和图书馆等,有著名的戏剧家、作曲家及提琴家享有世界声誉。这里有12至13 世纪的大教堂、王宫及城堡等古迹,也是旅游胜地。
Comment 0