Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
59 views • May 31, 2021

【如何撰寫英文信件】開頭/內文/結尾各種技巧分享 | 內含範例解析

Susie Woo 戴舒萱
在大家的熱烈詢問之後,今天終於要來分享如何「撰寫英文信件」了!📧 其實英文信件的寫作跟中文信件一樣有很多學問跟小技巧,今天我會從英文信件的 開頭/結尾/內文的部分,同時透過不同的文化差異與溝通方式告訴大家寫英文郵件時該注意哪些事📨 00:36 關於信件的結尾祝詞 02:00 關於信件的開頭寫法 02:19 關於信件的正文寫作技巧 04:07 信件內容範例1 05:47 信件內容範例2 了解更多我的線上課程:https://www.susiewoo.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 加入 Susie Woo 戴舒萱 的 YouTube頻道會員: https://www.youtube.com/channel/UC-IQGcGol7OOCH2B2Z8dUag/join 與我一起用英語討論不同議題,讓我聽見你的聲音。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 關注我的IG ► https://www.instagram.com/susiewooenglish 支持我製作更好的內容 https://www.patreon.com/susiewoo Clubhouse ► @susiewoo Bilibili (B站) ► https://space.bilibili.com/696608344 #英語 #信件 #寫作技巧 #開頭 #結尾 #內文
Show All
Comment 0