เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
291 views • May 27, 2021

Vivaldi Winter guitar | Music 2021 - 1725 | Guitar cover acoustic | Music for the soul

Filippov Ilya
Filippov Ilya
Notes tablature ilia-973@mail.ru Information about the work: Author-Antonio Vivaldi. 1725 Part of the cycle of the concert Seasons . Winter, December .Allegro non molto Информация о произведении: Автор -Антонио Вивальди . 1725 год Часть цикла концерта Времена года . Зима , декабрь .Аллегро нон мольто.Сильный ветер Information about the guitar variation : A cover of an arrangement by Emre Sabuncuoglu https://www.youtube.com/watch?v=PZuD5n9WO7o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Information about recording music and videos : Guitar - Perez 630 cedar Strings - la Bella 427 clear nylon | Silver Plated Acoustic creator - AC 2 ZOOM Sound Card - Focusrite 2i2 AKG perception 420 condenser microphone FISHMAN Pickup ECLIPSE BLEND with built-in condenser microphone recording, mixing and mastering - Fl studio Sony A7 S2 Video Camera Sony sel 28F2.0 lens Sony 1.8 - 50 lens Sony vegas 15 video processing software
Show All
Comment 1