Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,520 views • November 10, 2021

🔥美議員搭軍機訪台 五角大廈:符合台灣關係法|彭帥效應燒!上海國安局長遭舉報性侵下屬女兒 舉報人失聯|拜登宣布 延長涉共軍企業投資禁令|早安新唐人【2021年11月10日】新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷拜登宣布 美國延長對「涉軍」中企的投資禁令 🔷台積電確定赴高雄設廠 明年動工2024量產 🔷美議員搭軍機訪台 五角大廈:符合台灣關係法 🔷上海國安局長黃寶坤性侵下屬女兒 舉報人失聯 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0