Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
205 views • November 3, 2021

💥竟敢拒絕習近平!英國峰會要“本人到場”,不可遠程發言;曾慶紅馬仔張高麗懸了;軍車過蘇州,美高官再警“武統”,共軍導彈只有20%合格?32國取消中國最惠國!美潛艇南海撞擊有答案|新聞拍案驚奇 大宇

🎯 支持大宇,加入會員,觀看獨家原創視頻:http://dayuus.com 🎯 大陸免翻牆網址:https://ogate.org/@youlucky 訂閱優樂客電子報,掌握每日更新!👉👉https://www.youlucky.biz/follow-us 📣 本視頻免翻墻鏈接 👉🏻 💎本集節目美東11/2 製作 0:00 💎彭帥發文公開爆料張高麗“性侵” 全網封殺 網友及時截圖 1:42 💎彭帥爆料透露三大重點 曾與張有“真實”感情 2011以前就交往 3:14 💎彭帥或爭取當“正宮”遭拒 網上爆料 批張高麗“道貌岸然” 6:50 💎張高麗是典型江派人物 給曾慶紅當馬仔 帶病還硬塞入常 9:58 💎彭帥爆料不是偶然 又有孫力軍“反習集團”人出事 12:34 💎32國取消中國“最惠國” COP26不準習視訊發言 16:08 💎中共籲人民節約糧食 儲備物資 17:59 💎軍車過蘇州 美前高官又提“2024武統” 21:03 💎共軍導彈只有20%合格?美軍核潛艇南海撞機事故有答案 21:35 #彭帥爆料張高麗“性侵” #中共籲人民囤糧囤物 #32國取消中國最惠國 #美軍核潛艇 ⭕️ 觀看大宇會員視頻,點擊 【大宇會員專區】: http://dayuus.com ⭕️ 支持我們 (不通過YT的捐款): https://www.youlucky.biz/da-yu-about - 🔔為避免偏見審查,不受阻礙地呈現節目內容,請關注大宇博客,每日更新【含原始圖像】: https://www.youlucky.biz/da-yu-article (新拍有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 🔵 訂閱優美客Youmaker:https://www.youmaker.com/c/dayu 🔵 訂閱YouTube每日視頻 + 按小鈴鐺🔔: http://bit.ly/PAJQsub 🔵 大陸免翻牆訂閱會員指南:https://www.youlucky.biz/post/youlucky_ogate - 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 會員與捐款訊息: dayutime99@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一! - 📜 本集文章: 每日文章,追蹤部落格: https://www.youlucky.biz/da-yu-article ⭕️ 新拍FB:https://www.facebook.com/DayuShow 💎 大宇FB:https://www.facebook.com/dayupage ⭕️ 新拍推特https://twitter.com/xwpajq_dayu 📣 新拍Telegram公告頻道 https://t.me/dayunews ⭕️ 新拍Podcast頻道:https://anchor.fm/dayunews - 👉 追蹤 最新消息(每日更新): http://bit.ly/YouLuckysignup 👉 查看 所有文章(含原始圖像): https://www.youlucky.biz/blog - 商品推薦👉 https://www.youlucky.biz/shop 更多視頻: 新聞拍案驚奇 新冠病毒疫情 👉 https://www.youtube.com/watch?v=-77z_SE2ab8&list=PLzxjNt9AHGy3GYAqrRSv14El4IfxHXtO_ 大宇推薦!新聞拍案驚奇 精彩視頻 👉 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzxjNt9AHGy31yVmgBEN8jYxk_cZy63NK - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0