เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
356 views • December 20, 2020

Easy acrylic painting christmas | lamp & pine cones | daily art #165

LuLu Art
LuLu Art
Hello! Welcome to my channel! This video, I will introduce easy acrylic painting christmas. Christmas lights acrylic painting tutorial and easy acrylic painting for beginners tutorial are also suitable for advanced learners. White snowflakes, warm lights and pine cones look very beautiful. Beginners can paint a easy acrylic painting christmas lights. When I make the acrylic painting tutorial video, you can follow the video learn easy acrylic painting step by step. My easy acrylic painting tutorial is very suitable for everyone who wants to learn to acrylic painting tutorial step by step. Easy acrylic painting christmas | lamp & pine cones | daily art #165 Please don’t forget to subscribe and click the "Like" button. See you in the next video! ! ! The materials that I have used in this canvas painting for beginners Canvas size: 10"x 10" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/btwy_art/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044063041484 #acrylicpainting #canvaspainting #paintingtutorial #paintingforbeginners #oilpaintingforbeginners #springpainting #acrylicpaintingforbeginners #painting #acrylicart #easypainting #littlecanvaspainting
Show All
Comment 0