เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
748 views • May 15, 2021

We Broke Up But Still Act Like A Couple

Coach Lee
Coach Lee
Get Coach Lee's Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-breakup-kit/ Follow Coach Lee on Instagram at http://Instagram.com/realcoachlee In this video relationship expert Coach Lee discusses the complex issue of what to do when there has been a breakup but you and your ex are still acting like a couple, talking often or everyday, and still text each other. If you and your partner broke up but are still talking, this video will hopefully help you find some clarity. It's difficult to know what your status is with your ex boyfriend or ex girlfriend when you have officially broken up but still act like you two are together or are still talking and doing things that couples do. You might even be broken up but still in love with each other. Coach Lee unpacks this matter and provides some clarity to help you get back together with your ex fully and to know what is going on. Get Coach Lee's Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-breakup-kit/ Book a coaching call with Lee at http://MyExBackCoach.com Watch this video on YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=Eat-lMhyyTg&t=1s
Show All
Comment 0