Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • December 22, 2022

馬鈴薯這樣吃,維持血糖正常還能瘦!加它越煮越香,補脾胃好吃到爆。有便秘?來1杯馬鈴薯汁。省錢包!1點心香濃又刷嘴,大人小孩都說讚|糖尿病|血糖| 胡乃文開講Dr.HU_168

胡乃文開講
胡乃文開講
減肥聖品 馬鈴薯 2種情況不能吃 馬鈴薯這樣吃,維持血糖正常還能瘦!加它越煮越香,補脾胃好吃到爆。有便秘?來1杯馬鈴薯汁。省錢包!1點心香濃又刷嘴,大人小孩都說讚 #水 #糖尿病 #減肥 00:00 開場 00:41 減肥又有飽足感 01:22 便秘救星!1汁+1菜 04:32 6食材 補脾健胃 人年輕 05:52 超級下飯 馬鈴薯燉肉 07:42 健康2點心 給孩子解饞 09:31 綿密好吃 馬鈴薯泥 10:42 小資族省錢好料理 5分鐘搞定 12:07 馬鈴薯發芽不能吃 💥 〔 請勿購買,這是詐騙 〕近日發現有不肖業者冒用胡乃文醫師名義,以「胡乃文中醫師配製」等虛偽不實內容販售商品,對此,胡醫師已向刑事警察局報案,請大家特別注意。到目前為止,胡醫師沒有為任何廠商配製產品,沒有代言任何產品,也沒有在網路上或任何通路銷售產品,更沒有授權任何廠商使用其照片製作商品廣告,因此,凡打著胡醫師名號所做的商品銷售,都是不實的假訊息,請各位粉絲千萬不要相信,以免上當受騙。 ==== 本片拍攝依據疫情指揮中心及文化部拍攝防疫管理措施執行 ==== ganjingworld 👉https://bit.ly/3PZai0n Youmaker👉 https://pse.is/3fwqqu 新唐人亞太臺收視指南👉 https://goo.gl/BucTtL -©️版權 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - ©️ 版權所有
Show All
Comment 0