Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • May 29, 2022

中共拋景甜被罰七百萬轉焦點;六四親歷者回憶當年 堅持必須向中共追責 主播:紫珺

希望之聲粵語頻道
#景甜 #行政處罰 #六四 内容提要: 轉移視線 ?中國女星景甜突然被罰七百萬引輿論關注 中共副外長大熱倒灶 不是王毅接班人 豫皖多間村鎮銀行 涉數百億人民幣 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0