เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
139 views • September 6, 2021

程曉農[ 0901精華 ] 俄羅斯究竟是不是民主國家?普丁即天下 俄羅斯未來有變天機會?

主持人: 張宏林 國際時事議題:中共政權為何可維持這麼久?還能穩多久? 共產國家瓦解,是否都能走上自由民主的道路? 共產國家 內升VS植入 蘇聯模式民族主義決定走向 民主化 市場化太過狹隘 共產國家轉型無法一路順遂 俄羅斯轉型假象?普丁掌權民主倒退 民主外殼威權統治 中共不可能萬歲! 中共解體是必然 民主化道路漫長 本集來賓: 中國經濟學家 旅美學者 程曉農 #程曉農#共產黨體制#美蘇冷戰#民主#蘇俄普京#紅色洗腦 #台灣#中國#小粉紅#中國#捷克#波蘭#匈牙利#戈巴契夫 #布里茲涅夫主義#紅色瓦解#知識分子#紅色菁英#社會改革 #中共解體#毛澤東#大饑荒#中國經濟#社會主義福利制度 #財產國有化#紅色資本家#習近平#中共崩潰#中國民主化 每星期三.六晚間七點推出 請按讚.分享加訂閱!!!
Show All
Comment 0