Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
134 views • March 2, 2022

如果俄羅斯斷供石油、天然氣,歐洲能撐多久?歐盟是否有應對方案?美國是否會開放石油開採?作為歐洲糧倉,俄烏戰爭是否會造成糧食危機?【蔚然 財商天下】2022.3.3

蔚然 財商天下
我們的節目會首先在 Youmaker 頻道發布,如果您想先睹為快,請點下面的鏈接。 Youmaker 頻道:https://www.youmaker.com/channel/3f698fe3-4dd8-409a-83b7-5c85d28ec68f Youtube 訂閱:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 📣📣《時事軍事-夏洛山》國語版最新頻道已隆重開播‼️🎊🎉 https://bit.ly/3EqiiTG #烏克蘭 #俄羅斯 #能源 #糧食 #財商天下蔚然 如果俄羅斯斷供石油、天然氣,歐洲能撐多久?歐盟是否有應對方案?美國是否會開放石油開採?作為歐洲糧倉,俄烏戰爭是否會造成糧食危機?【蔚然 財商天下】2022.3.3 #俄羅斯 入侵#烏克蘭 進入第七天,美歐已經針對俄羅斯提出包括將俄羅斯幾家主要銀行踢出#SWIFT 系統在內的多項#制裁 ,但是這些制裁是#雙刃劍 ,在給俄羅斯極大打擊時,可能會傷害到#世界經濟 ,尤其會推高#能源 和#糧食 的價格,加大全球#通脹壓力 。那麼如果俄羅斯斷供#石油 、#天然氣 ,#歐洲 能撐多久?#歐盟 是否有應對方案?美國是否會開放#石油開採 ?作為#歐洲糧倉 ,俄烏戰爭是否會造成#糧食危機 ?
Show All
Comment 0