เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
278 views • March 12, 2022

Founder 'Refreshed' to See Belief in 'Heaven, Morals, Values' in Shen Yun

NTD News
NTD News
Shen Yun Performing Arts returned to the George S. and Dolores Doré Eccles Theater in Salt Lake City, Utah, on March 9 for the second time this touring season. For most, it was their first time seeing it. They attended with their families. "We had a lovely time. It was absolutely brilliant. I think the colors, the costumes, the choreography, the dancing—all of that was very, just aesthetically astounding,” said Ronald Schoedel, a professor at Brigham Young University and attorney, who attended with his wife and daughter. “I think also, there’s a really beautiful, spiritual, and emotional element too that I really appreciate. I think it touched me.” After the Cultural Revolution, much of traditional Chinese culture was nearly lost. Shen Yun’s mission is to revive it on stage. “It just portrays and shows and makes a statement about what is reality versus what has been conjured up by conniving people, by people who have different goals, different alternative motives, and it's really kind of sad to see that go away,” said Paul Taggart, founder of PMD Personal Microderm. “It's refreshing to see that at one time, there was a strong belief in heaven, in morals, in values, and a greater good, than, you know, would exist today with communism.”
Show All
Comment 0