เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
188/330
211 views • May 12, 2022

Timeline: What If There Was A Day For Revenge

Infinite Comparison
Revenge is more of a psychological and emotional thing that gets activated automatically and provides a strong drive in people who feel they have been wronged by another person. But most of the time, getting revenge means breaking some laws, doing illegal things and getting your hands dirty. Now what if there was a day of the year in which people could get revenge on other people without being jailed or sentenced. How would that affect our community and our lives? Watch this timeline video to find out. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com Sources: https://www.toptal.com/developers/hastebin/raw/guwuwuhobi
Show All
Comment 0