Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • April 30, 2022

紀念太空飛行61週年 挑戰送烤肉串上太空 - 國際載人太空飛行日 - 科技新聞

人類對太空的探索從未停過,近年來甚至連平民都有機會參與太空計畫。土耳其政府去年也宣布希望能在2023年登月並建立全方位的衛星系統。而為了紀念人類首次太空飛行61週年,土耳其有位餐廳老闆挑戰要將烤肉串送上太空,來看看這串烤肉能飛多高? 聯合國將4月12日訂為「國際載人太空飛行日」,今年適逢61週年,土耳其一位餐廳老闆艾登(Yasar Aydin)和當地一群企業家試圖將一個貼有土耳其國旗的辣味烤肉串送上太空。 艾登和成員們將烤肉串固定在一個塑膠料托盤上,托盤連接一個特殊的盒子,用來承受地球表面高空的極端條件,盒內裝有追?裝置和攝影機,以便觀察烤肉串的升空進度,上方綁在一個大型氦氣氣球上,從土耳其南部的阿達納市(Adana)發射升空。 太空的起點沒有明確的定義,聯合國歷來認定是地球表面上方100公里(66 英里)處,一般飛機無法在該處飛行。 土耳其烤肉串在35至40公里(22至25英里)的高度飛行了三個小時後,最終氦氣氣球發生爆炸,烤肉串被發現完好無缺的墜落在哈塔伊省(Hatay)海岸的海中,距離發射場約121公里外。 儘管將烤肉串送上太空的計畫宣告失敗,艾登並不氣餒,他未來會繼續嘗試將這道辣菜送上雲端,因為他希望能夠將他的烤肉串送到世界各地。 新唐人亞太電視 書荷 綜合報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0