ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • April 20, 2022

中共對神韻藝術團 實施超限戰攻擊 (上)

【新視角聽新聞】中共的恐嚇、宣傳和破壞,圍繞著神韻藝術團的成員、演出及校園;一名在反對神韻藝術團活動中異常活躍的美國人,與中共有很深的勾結。 發佈日期:2022年04月20日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0