Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,152 views • May 11, 2022

〈字幕版〉上海 感染症対策を再び強化

母の日(5月8日)、上海市当局が市内の一部でパンデミック防止対策を強化しているため、ある母親が息子と強制的に引き離され、隔離施設に連行される事件が発生した。
Comment 0