Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • May 5, 2022

世界必有大事 美聯儲衝擊中共;英媒:俄高層密謀政變;美軍事首長:習為攻台設定好目標 主播:芬妮

希望之聲粵語頻道
#美聯儲 #通貨膨脹 #中共 世界必有大事 美聯儲衝擊中共 英媒:俄高層密謀政變 美軍事首長:習為攻台設定好目標 俄天然氣船不去日本 轉向中國 台灣放寬港人定居草案將重新上路 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0