Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • October 29, 2020

[존플라워] 힐링 영상 : 컨디셔닝 ASMR 20201028

안녕하세요 :) 석촌동 꽃집 존플라워 플로리스트 존입니다. 이 영상은 힐링용으로 제작한 컨디셔닝 영상입니다! 잡 생각을 잊고 꽃멍을 때릴 수 있도록 소리에만 집중해주세요 :) 궁금하신 내용이나 질문은 카카오톡 플러스 친구 "존플라워"로 보내주세요 :) *댓글은 확인을 못할 수도 있습니다. instagram : john_flower_studio hello guys, this is John. Thanks for watching my video! If you have any question or request, please send DM by instagram! Also I have subtitles, so please turn on the subtitles! Thanks!
Show All
Comment 0