เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
39 views • December 8, 2016

Nature's Wonders - The Great Wildebeest Migration

Natural World Facts
Welcome to another episode of Natural World Facts! This fact file is all about the Great Wildebeest Migration in the new series Nature's Wonders. The great Serengeti wildebeest migration is one of the largest migrations in the world. Each year, thousands of Wildebeest migrate north from the Serengeti National Park in Tanzania to the greener grazing areas of the Masai Mara National Reserve in Kenya. The Migration begins in April, as the herds start moving north towards Kenya. Huge columns of Wildebeest up to 40km in length can be seen as the wildebeest funnel up into the central and western Serengeti. But with such a multitude e of animals congregating in one place, its inevitable that it will attract predators. It’s July, and the Wildebeest meet their greatest obstacle yet on this migration, the Crocodile-Infested waters of the Mara River. In order to continue their 1,800 mile long journey, they must first risk their lives and cross these dangerous brown waters. They are weary at first, but as soon as one goes, the rest follow. The crocs go in for the kill, swarming and surrounding the Wildebeest. The ordeal is finally over, but not without the cost of so many lives along the way. (SHOW FOOTAGE OF DEAD ONES AND CROCS EATING) Many of those who aren’t killed by crocs have drowned instead or been trampled in the frenzy. In the struggle for survival, nothing goes to waste. The survivors are rewarded by the green grazing plains of the Serengeti, however the journey is not yet over. In January the herds must return to the Serengeti only to set off once again in April. Thank you for watching Natural World Facts, see you next time! I do not own the footage or music in this video. All credit goes to real owners. No copyright infringement intended. Music: Edge of the world - Jeff Broadbent and: Spirit of Darkness - Music Junkies Footage: BBC Earth/PBS Natural World Facts is a channel dedicated to bringing you fascinating facts about our natural world, and the wonderful animals that we share it with. Subscribe for more videos! Leave a suggestion in the comments for what animal you would like to learn about next.
Show All
Comment 0