ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,724 views • June 11, 2022

〈吹替版〉中国の教科書 中共党員の妻殺害を賛美

中国の高校で使われている教科書の副読本の文章が議論を呼んでいます。 文章の内容は、中国共産党(CCP)の党員がいわゆる党の「革命的大義」のために、自分の妻を殺すというものです。
Comment 0