Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • January 31, 2023

【2020香港新年大遊行】市民帶狗狗參加遊行,狗狗身配「委任狀」,特意注明不要用狗形容警察,污衊狗狗名聲,經過市民表揚狗狗比黑警好得多。 _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【2020香港新年大遊行】市民帶狗狗參加遊行,狗狗身配「委任狀」,特意注明不要用狗形容警察,污衊狗狗名聲,經過市民表揚狗狗比黑警好得多。 _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0