Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
524 views • January 23, 2022

【直播】新冠後遺症+會員答疑

景端医话
景端医话
00:00 新冠后遺症和反思 28:50 減緩膠原蛋白流失,吃 氨基酸補劑有用麼? 31:30 有方法來測試人的線粒體功能麼? 35:00 營養品產品標籤解讀 營養元素列表如何正確解讀呢? 36:19 Omicron 能通過物品傳染麼? 37:30 腦霧真是omicron後遺症?還是疫苗引起的? 44:30 聽人說咖啡會增加骨質疏鬆的狀況,會嗎? 47:30 甲狀腺功能低下,T4轉T3 效低,小腸細菌過度增長,高血壓。中醫看待高血壓,中風,肝膽系統 01:07:00 請問憂鬱症吃什麼藥(心怡膠囊)能根治嗎?老人失智症狀有幻覺、幻聽,怎麼辦啊? 01:10:00 慢性風濕性 01:11:30 19歲男孩8月份開始腹脹打嗝,胃鏡沒有發現問題。聖誕節前後得了新冠,現在腿軟頭暈,睡眠不好,如何恢復? 01:15:00 遠程諮詢 01:19:50 booster 加強針 01:24:50 根治吡咯尿症 01:30:00 Novavax疫苗 01:34:00 血壓偏低 【四維健康】 🍀 謝謝您收看我們的節目,如果您喜歡, 歡迎您點贊, 轉發,留言。 如有問題請在直播通知下留言。 請不要忘記訂閱我們的頻道,點擊小鈴鐺🔔,我們下次節目再見。 🎏往期精彩節目指路: 🍔人體保健系列🍟 https://www.youtube.com/playlist?list... 😷防疫系列😷 https://www.youtube.com/playlist?list... 😣抑鬱症系列😣 https://www.youtube.com/playlist?list... 四維健康揭秘古今中外的醫學智慧,探索人類健康的真諦。健康是四維的: 形體的健康襯托美麗,營養的滋潤煥發青春,能量的平衡和氣寧神,心靈的覺悟再造幸福。楊景端醫生曾任英國牛津大學訪問研究員,美國杰斐遜大學臨床精神病學教授,杰斐遜大學醫院整合醫學中心中醫和針灸項目主任,現任美國精神病學會高級會員,美國亞利桑那大學整合醫學中心教授,美國臨床針灸學院院長,新澤西,賓西伐利亞,和紐約州執照醫生,和美國楊氏整合醫學中心創始人和醫學主任。楊醫生出身於中醫世家,學貫中西,在精神,心理,行為和養生方面尤有心得,著有英文版:"面向東方:現代人健康美容的古老秘訣" (HarperCollins,2016) 和"臨床針灸與古代中醫學" ( Oxford Press,2017) 。 端倪世界,守護健康。我們一起努力,一切健康!
Show All
Comment 0