ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
167 views • September 27, 2022

プーチン大統領 スノーデン氏にロシア国籍付与

米中央情報局(CIA)の元職員でロシアに亡命したエドワード・スノーデン氏が、9月26日、プーチン大統領からロシア国籍を付与されました。スノーデン氏は2013年に、米国家安全保障局(NSA)による大規模な監視活動を暴露したことで、米政府によって訴追されました。
Comment 0