เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
427 views • September 28, 2022

封鎖が続く深圳で住民千人が抗議

中国のゼロコロナ政策は今も続いています。広東省深圳市福田区沙尾村では、当局が再度封鎖を発表したことで、千人近くの住民が抗議行動を起こしました。当局は警官隊を派遣し、住民との間で衝突が発生しました。
Comment 0