เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
843 views • December 26, 2021

Why You Need To Visit This Mini Desert | Female Overlanding in Toyota LandCruiser

Overland Lady
Overland Lady
Visited a mini desert in Yukon on my overland journey to the arctic circle. And let me tell you why watching my video alone isn't enough - you gotta come to visit for yourself! A little shift at the end. I got a companion! If you would like to get my secret camp spot GPS and support me further, join my Patreon: https://www.patreon.com/overlandlady Gear I use: Ecoflow River Pro portable power station: https://bit.ly/3CYjxaD Renogy Solar Panel: https://bit.ly/32Ekg4l The MILEPOST 2021: Alaska Travel Planner: https://amzn.to/2ZsVYsI (US) https://amzn.to/3xsXWWL (Canada) Traveler's Guide to Alaskan and Yukon Camping: https://amzn.to/3CSSddS (US) https://amzn.to/3CYBdCQ (Canada) Peak Design Travel Camera Bag: https://bit.ly/2ZwyGSV Mini griddle (for cooking single egg): https://amzn.to/3psU5W3 (US) https://amzn.to/3rzaquX (Canada) How I film myself solo: https://youtu.be/Imgkh7yxTw8 ----- Find me at: Instagram: http://instagram.com/moniquesong Facebook: https://facebook.com/overlandlady Website: https://moniquesong.com - Gaia Offroad GPS Discount: https://goo.gl/3gxEvD Gear I use: https://kit.co/moniquesong Recently reading: Chatter - The Voice in Our Head, Why It Matters, and How to Harness It https://amzn.to/3ekOziU (US) https://amzn.to/3EmORk5 (Canada) --- Disclaimer: Some of the links above are affiliate links, where I earn a small commission if you purchase an item. This comes at NO additional cost to you but helps support this channel and enables me to make free content. Thanks for watching and for your support.
Show All
Comment 0