เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
72 views • October 26, 2021

Sciatica Neurological Evaluations At Home. Everything You Need To Know

Bob and Brad
Bob and Brad
Sciatica Neurological Evaluations At Home. Everything You Need To Know Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/physicaltherapyvideo Website: https://bobandbrad.com/ Bob and Brad Amazon Store: https://amzn.to/3jAM0JN Bob and Brad demonstrate everything you need to know about sciatica neurological evaluations at home. Video Chapters: 0:00 Intro 0:17 Topic 0:42 Giveaway 1:17 What is Sciatica 2:51 Where is the Problem 6:57 When to See A Doctor This Week's Giveaway: We are giving away 5 NorthSole’s shoe inserts! This giveaway is open to USA fans only Giveaway link: www.bobandbrad.com/giveaways Purchase link:  https://northsole.co/products/legacy Discount code: BB10 FOR A 10% discount Our videos offer the best "get fit , stay healthy, and pain-free" information directed toward people 0 to 101 years old. Physical Therapists Bob Schrupp and Brad Heineck have over 50 years of combined experience. We try to add a twist of our humor into each video in our quest to be the "Most Famous Physical Therapists on the Internet" In our opinion of course!!! Subscribe to us now and join the fun. Not only will these videos provide outstanding health information on treating yourself at home, we also do product reviews. For our favorite products on Amazon click on this link: https://www.amazon.com/shop/physicaltherapyvideo Check out the Bob and Brad Community to share your experiences, ask questions and connect with others regarding physical therapy and health related topics https://community.bobandbrad.com/ Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Wimkin: https://wimkin.com/BobandBrad Mewe: https://mewe.com/i/bobandbrad Minds: https://www.minds.com/bobandbrad/ Vero: http://vero.co/bobandbrad SteemIt: https://steemit.com/@bobandbrad Peakd: https://peakd.com/@bobandbrad LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bob-and-brad TikTok https://www.tiktok.com/@bobandbrad 3speak https://3speak.tv/user/bobandbrad Pain Management: US: C2 Massage Gun: https://amzn.to/36pMekg Q2 Mini Massage Gun US: https://amzn.to/3oSMBu9 X6 PRO Massage Gun with Stainless Steel Head: https://amzn.to/38zRL T2 Massage Gun: https://amzn.to/3GfflX1 Handheld Massager: https://amzn.to/2TxZBqU Canada: C2 Massage Gun: http://amzla.com/t4qn7uniltfb Q2 Mini Massage Gun: http://amzla.com/s506onkyq2cm UK: C2 Massage Gun: http://amzla.com/rhdco5f8zprk Q2 Mini Massage Gun: http://amzla.com/qe4bmn3puczb EU: C2 Massage Gun: http://amzla.com/skpiccayp2rc Q2 Mini Massage Gun: http://amzla.com/rhdco5f8zprk AU: C2 Massage Gun: https://amzn.to/38JLxSv Q2 Mini Massage Gun: https://amzn.to/3nb9pa3 Knee Glide: https://store.bobandbrad.com Fit Glide: https://store.bobandbrad.com Foot Massager: https://amzn.to/3pH2R2n Wellness: Blood Pressure Monitor: https://amzn.to/3fLuTXg Fitness: Resistance Bands: https://amzn.to/36uqnbr Pull Up Bands: https://amzn.to/3qmI4Rv Resistance Bands for Legs and Butt: https://amzn.to/2G5mXkp Hanging Handles: https://amzn.to/2RXLVFF Grip and Forearm Strengthener: https://store.bobandbrad.com Wall Anchor: https://store.bobandbrad.com Exercise Ball: https://amzn.to/3cdMMMu Pull-Up System: https://www.optp.com/Pull-Up-system-by-Bob-and-Brad Stretching: Booyah Stik: https://store.bobandbrad.com Stretch Strap: https://amzn.to/3muStbi Check out our shirts, mugs, bags and more in our Bob and Brad merchandise shop here: https://shop.spreadshirt.com/bob-brad Bob & Brad Amazon Store: https://amzn.to/2RTSLLh Use the code: BobBradFan for 10% off your entire purchase & FREE Shipping! Other Products We Love: https://www.amazon.com/shop/physicaltherapyvideo?listId=3581Z1XUVFAFY Medical Disclaimer All information, content, and material of this website is for informational purposes only and are not intended to serve as a substitute for the consultation, diagnosis, and/or medical treatment of a qualified physician or healthcare provider. Affiliate di
Show All
Comment 1