ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
872 views • July 18, 2022

重慶市で建物の屋根が暑さで崩落 黒竜江では山津波

中国各地で極端な天候が頻発しています。熱波が中国のかなりの地域に発生し、各地で過去最高記録を更新しています。一部地域の気温は44℃にも達し、全国で少なくとも9億人がこの酷暑の影響を受けています。重慶市内のある博物館は、暑さで屋根が崩落しました。
Comment 0