Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
103 views • August 24, 2021

被一带一路你幸福吗!黄明志八条建议被封号,茅于轼退党大讨论,退党到底难不难,柬埔寨大坝毁掉原住民领地,缅甸大坝堪比三峡大坝,东南亚一带一路的灾难(小木谈天第184期 20210824)

小木談天
小木談天
#被一带一路你幸福吗#黄明志八条建议#茅于轼退党大讨论 被一带一路你幸福吗是个问题,#东南亚一带一路的灾难 知多少,黄明志八条建议微博被封号,茅于轼退党大讨论那#退党到底难不难,#柬埔寨大坝毁掉原住民领地,#缅甸大坝堪比三峡大坝,#小木谈天 告诉您! 被一带一路你幸福吗!黄明志八条建议被封号,茅于轼退党大讨论,退党到底难不难,柬埔寨大坝毁掉原住民领地,缅甸大坝堪比三峡大坝,东南亚一带一路的灾难(小木谈天第184期 20210824) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- YouMaker優美客:https://www.youmaker.com/c/0QK2LBPDdrxv 電報公告群:https://t.me/xiaomupublic (收視頻通知) SafeChat:https://safechat.com/channel/2785525161820876365 電報交流群:https://t.me/xiaomuchat 🔥 贊助鼓勵小木:https://donate.xiaomutalk.com 小木邮箱:xiaomu.talk@gmail.com
Show All
Comment 0