Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,905 views • March 16, 2022

🔥英媒爆中共允軍援俄5武器|波蘭、捷克、斯洛維尼亞三國總理抵基輔|中共封城衝擊恐達半年|早安新唐人【2022年3月16日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播​

🔷捷克、波蘭等三國總理抵基輔挺烏 🔷英媒爆中共允軍援俄羅斯武器 🔷中共再封城 專家析供應鏈衝擊恐達半年 🔷油價跌破100美元 美股強彈 台積電ADR漲 ⚡因應社交媒體訊息審查、封鎖、降觸及,請大家盡快加入以下平台,持續接收最新最真實的報導 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0