Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
104 views • March 15, 2022

止戈為武:八極拳-大內八極拳

NTD COMPETITIONS
隨著功夫電影、武打連續劇的興起,八極拳已逐漸變成當今炙手可熱的拳術。不僅動作簡單好記,實戰技擊性更強。 但是你可知道「八極拳」一詞的由來嗎? 你可聽過八極拳還有民間和宮廷的不同嗎? 單就八極拳這一拳法又可以分出許多門派,每一門派的動作和套路又各有獨妙。在台灣,無論是哪一門的八極拳,都和一代宗師 劉雲樵 脫離不了關係。 第1集,大雁和昭元要去體驗俗稱大內武術的大內八極拳,以及八極拳中很著名的棍法,和傳統基本功的訓練方法。這些體驗難不倒習武8年的大雁,但是從沒碰過武術的昭元....似乎就有點吃不消啦~
Show All
Comment 0