ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
50 views • March 25, 2023

易學大師曾仕強預言人類面臨五大危機,包含瘟疫;逢七必變,中國下一次鼎盛時期是2044年;2069世界大同。 | #時光之謎(粵) #紀元頭條

紀元頭條
紀元頭條
易學大師曾仕強預言人類面臨五大危機,包含瘟疫;逢七必變,中國下一次鼎盛時期是2044年;2069世界大同。 | #時光之謎(粵) 《薇羽時光》是一個溫暖的故事頻道,把那些有意思的,神秘的,神奇的,邊緣的未解之謎,真實故事講述給大家。我們希望每個故事都有來源,或許是一本書,或許是一個專家,或許是一個名人,或許是被網路大眾證實存在的事件。也歡迎大家留言推薦你感興趣的話題!
Comment 0