Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,442 views • November 19, 2021

🔥89歲立陶宛國父挺台|中共是怪物!落馬血債官員之妻坦言|拜登證實:考慮外交抵制北京冬奧會|早安新唐人【2021年11月19日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷台灣代表處揭牌 89歲立陶宛國父到場賀 🔷拜登親口證實 考慮外交抵制北京冬奧會 🔷中共前副公安部長之妻坦言:中共是怪物 🔷台美同抵禦中共 F-16V戰機聯隊 戰力更堅強 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0