Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
71 views • June 25, 2021

西遊記序曲#雲宮迅音#許鏡清作曲#古箏Guzheng Cover#Yungong xunyin

登登登登...登登登登...登場😉西遊記序曲#雲宮迅音#許鏡清作曲#古箏Guzheng Cover# https://youtu.be/RcqMz7e5f1Q
Comment 0