We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
219 views • March 25, 2022

Bộ phản ứng - Buổi 5 - 4. 20-23

C
Chí Thiện HN
"20 Méi rù tuán Không có [gia] nhập qua đoàn " "21 Méi rùguò tuán, bùshì tuányuán Không có [gia] nhập đoàn, không là đoàn viên " "22 méiyǒu shàng zhōngxué không có lên trung học " "23 mèi yòu rù guò tuàn, mèi yòu rù guò tuàn; nǐ shuō lǎobáixìng a; shì ge lǎobáixìng a; nǐ bù zhīdào ... zhī bù zhīdào lǎobáixìng? Phát âm đúng: méiyǒu rùguò tuán, méiyǒu rùguò tuán; nǐ shuō lǎobáixìng a; shì ge lǎobáixìng a; nǐ bù zhīdào ... zhī bù zhīdào lǎobáixìng? Không có gia nhập đoàn, không có gia nhập đoàn, bạn nói xem ... là lão bách tính a, bạn không biết … [bạn] biết hay không biết lão bách tính [là gì không?]"
Show All
Comment 0