Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
473 views • May 22, 2022

美國總統拜登繼續亞洲行,抵達日本;美國東西部地區,本周末天氣冰火兩重天;法官批准紐約州新選區劃分,民主黨受挫;上海封城兩月,知名演員李立群:靜靜看著這件大事【#環球直擊】|#新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #環球直擊 #拜登 美國總統拜登繼續亞洲行 抵達日本 美國東西部地區 本周末天氣冰火兩重天 法官批准紐約州新選區劃分 民主黨受挫 上海封城兩月 知名演員李立群:靜靜看著這件大事 - ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道►https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 美國總統拜登繼續亞洲行,抵達日本;美國東西部地區,本周末天氣冰火兩重天;法官批准紐約州新選區劃分,民主黨受挫;上海封城兩月,知名演員李立群:靜靜看著這件大事【#環球直擊】|#新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0