ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
243 views • April 19, 2022

Dark To Light: Wikileaks And The Laptop

Tracy Beanz
Tracy Beanz
Make sure to go to http://BlueMonsterPrep.com !! *Blue Monster Prep and our whole family have escaped out of California – before the wheels fall off – and we are now officially in Texas! To celebrate, for all orders over $100 in the month of April, everyone will receive a special gift of one of our assorted 4 Serving Entree Dinners from our tasty menu of 25-year shelf-life Emergency Food, which are conveniently packaged in a single pouch, an Emergency Survival Blanket and a Super Cedar Fire Starter! And of course, the Beanz family/audience always gets FREE Shipping when they use the promo code, BEANZ! Mike Opelka is back with UncoverDC’s Tracy Beanz today as they get back into the Hunter Biden laptop and the latest from KimDotCom, Beanz tells Mike the story of Wikileaks and what her opinion is on all of it, and the pair also discuss the newest filing in the Sussman case and what hidden gem may be lurking inside. A great Monday show that also has some laughs peppered in! Don’t miss it! LINKS WE DISCUSSED SkyNews Australia: Steve Bannon on Joe and Hunter Biden: https://www.youtube.com/watch?v=NYCqvLkVGsk GOP Newsroom on YouTube: Valerie Biden on her son Hunter Biden: https://www.youtube.com/watch?v=0QF6acminDo CitizenFreePress.com: Groomer algebra: https://citizenfreepress.com/breaking/groomer-algebra/ CitizenFreePress.com: Shawn Farash is Donald Trump: https://citizenfreepress.com/breaking/easter-message-from-trump-impersonator/ Techno Fog: CIA Bombshell: The Sussman data was “user-created”: https://technofog.substack.com/p/cia-bombshell-the-sussmann-data-was?s=r BUY EXTRAVAGANZA TICKETS NOW!!!!: https://checkout.square.site/buy/AWPTOIAGFFQBZYLU2XWLKXWI SUPPORT UNCOVERDC! http://uncoverdc.com/support Beanz and UncoverDC have been de-platformed from Patreon and Paypal! Please consider a monthly subscription (with cool perks!) to UncoverDC (http://uncoverdc.com/support), or to Beanz on SubscribeStar (http://subscribestar.com/tracybeanz) For one-time donations please visit: GiveSendGo: https://givesendgo.com/UncoverDC Join UncoverDC's Locals and sign up for cool Locals-Only exclusive content: https://uncoverdc.locals.com/ Hit up the brand-new Dark to Light Telegram room! https://t.me/DarktoLightPodcast To find us on every social, and links to everything else, go to http://linktree.com/UncoverDC
Show All
Comment 0