Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
178 views • February 10, 2022

Pancake Hotdog - Korean Street Food

Fine Dining
Fine Dining
🔴💰 Price 💳 KRW 2,000 💵 USD 1.6 🔴📌 Location 📍 서울특별시 중구 명동길 74-3 (명동2가)🇰🇷 74-3, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea Credit: FoodieBoy 푸디보이 - https://www.youtube.com/watch?v=vUssw1eOWe0
Show All
Comment 0