Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
135/1275
1,498 views • April 15, 2022

🔥 驚魂!揭秘阿里大佬深夜逃離上海;中國疫苗總出口今年大崩盤;限電潮恐再現?中國煤炭業發停電警告;中共國債失較美國債收益率優勢;馬斯克出手收購推特公司;美加1元店逾半產品含毒物質【阿波羅網 Y X】 2022-04-15 09:09

💎 00:00 本期内容摘要 💎 01:12 「美國對中共談判的善意,已經達到極限」 💎 02:19 誰再恭維?中國國產疫苗總出口量今年大崩盤「暴減95%」 💎 04:17 阿里大佬半夜「逃離上海,內情不簡單 💎 06:55 馬斯克再出手,430億美元收購推特全部股份 💎 07:50 工商銀行暫停個人外匯買賣業務新客戶簽約 💎 09:08 限電潮恐再現?中國煤炭行業發布停電警告 💎 10:36 報告:美加1元商店逾半產品含有毒化學物質 💎 11:48 中國國債喪失相較美國國債的收益率優勢 📌📌訂閱副频道連結: https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q ☕贊助阿波羅網:贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 🍹贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 🤝加入會員連結 https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 👉訂閱連結 https://www.youtube.com/user/aboluowang?sub_confirmation=1 🔝阿波羅網新開通電報頻道,地址是:https://t.me/aboluowang ,歡迎大家加入。 📫阿波羅網 爆料郵箱,請大家和我們聯繫。地址是:ABOLUOBL@gmail.com 世紀變局 石破天驚 阿波羅網超路透社5天報道 人命關天時刻 看阿波羅網新聞 贏活命先機 #中國經濟 #上海 #马斯克 #封城 #賈揚清 #推特 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0