Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
169 views • May 8, 2022

還有出路嗎?中國畢業生人數破千萬!

德傳媒
德傳媒
感謝加入 #德傳媒 會員支持Gary繼續講真話👇 https://www.patreon.com/moralmedia 敬請加入Telegram「德傳媒官方頻道」 https://t.me/moralmedia 如果您感覺這個視頻還不錯可以請Gary喝一杯咖啡哦 https://paypal.me/GaryMeng?locale.x=en_GB 請加入@GaryTalk的新頻道 https://www.youtube.com/channel/UCLUw0mW77D8ZL3PcTRczlZA 如果您不方便觀看視頻請到Firstory收聽節目 https://open.firstory.me/user/ckq9fc82n6k510865h4vc2r60/platforms 敬請加入我的Youmaker頻道 https://www.youmaker.com/channel/2b5dd1eb-592b-4d2d-9329-7f6d6197741c 敬請加入德傳媒safechat頻道 https://safechat.com/channel/2787195178650897971 請加入德傳媒LBRY/odysee頻道 https://lbry.tv/$/invite/@德傳媒:d RUMBLE德傳媒 https://rumble.com/c/Moralmedia 敬請請關注我Twitter最新動態 https://twitter.com/SHENCHUANWH 敬請關注我的 Instagram最新動態 https://www.instagram.com/exclusive_reviews_news_only/ 德傳媒的Email shenchuan@scwhsg.com 成為這個頻道的會員並獲得獎勵: https://www.youtube.com/channel/UCQG31eMhfz7FNuI41i3j1Zw/join #德傳媒Gary #GaryTalk 還有出路嗎?中國畢業生人數破千萬!
Show All
Comment 0