ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
890 views • June 30, 2022

〈吹替版〉香港の新教科書「英植民地ではなかった」

9月の新学期から、香港の中学と高校では、「香港は英国の植民地ではなかった」と、学生に教えることになります。 中国共産党は香港に対する支配を強化しようとしています。活動家は、この主張は歴史を歪曲しており、若い世代を洗脳するためのものだと指摘します。
Comment 0