ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
47 views • May 22, 2021

濟寧「孫半城」告訴你「積善之家,必有餘慶」

天地人
天地人
#濟寧孫氏 #陰騭 #積德 #孫擴圖 #孫玉庭 #許文恪 #天地人 中國民間有「一命,二運,三風水,四積陰德,五讀書」的說法,老人們也常說要「積德啊,積德」,而積德又有積陽德和積陰德之分。什麼是「陽德」和「陰德」呢? 《天地人》製作組
Comment 0