Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
49 views • May 2, 2021

מכה מפתיעה לסורוס במועצת אירופה

עברית NTD ערוץ
במהלך מפתיע, דחתה מועצת אירופה מועמד לבית הדין האירופי לזכויות אדם הקשור לארגון לא-ממשלתי של המיליארדר ג'ורג' סורוס. המהלך נעשה לאחר שדו"ח העלה חששות בנוגע לעצמאותו של בית הדין. כתבנו בצרפת מביא את הפרטים.
Show All
Comment 0